Blogia
UN MUNT DE MOTS

Premi literari.

Modalitat

NARRATIVA

 

Convoca

Ajuntament d'Artesa de Segre

 

Lliurament dels treballs

Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot
C. de les Escoles, s/n
25730 Artesa de Segre (Noguera)
Tel. 973 400754

 

Resum de les bases

En aquest premi poden participar-hi obres originals i inèdites. Una mateixa persona pot presentar com a màxim 3 narracions diferents. S'estableixen les categories següents:
1a) Cicle inicial d'Educació Primària.
2a) Cicle mitjà d'Educació Primària.
3a) Cicle superior d'Educació Primària.
4a) 1r Cicle d'ESO.
5a) 2n Cicle d'ESO.
6a) Persones nascudes els anys 1988, 1989 i 1990.
7a) Persones més grans.
Extensió màxima: 5 folis (excepte en la 1a categoria).
Els treballs s'han de presentar per duplicat, mecanografiats (o escrits amb ordinador amb tipus de lletra Times New Roman de mida 12) a doble espai i per una sola cara, o bé, en el cas de les tres primeres categories, escrits a mà amb lletra clara. En la categoria corresponent al Cicle inicial d'Educació Primària (1a), els concursants han de presentar els treballs acompanyats d'un dibuix. En les obres només haurà de constar el títol i la categoria, però no hi haurà cap altra dada de l'autor/a. S'acompanyaran d'un sobre tancat a l'exterior del qual figurarà el títol de l'obra i la categoria en què participa. Dins del sobre es farà constar el nom i els cognoms, l'adreça i el telèfon de l'autor, el nom i l'adreça del centre on estudia (excepte en les categories 6a i 7a) i una fotocòpia del DNI (només en les categories 6a i 7a). Per tal de facilitar la publicació posterior de les obres, en les categories 6a i 7a s'adjuntarà també l'obra en disquet.

 

Termini de presentació de treballs

18/03/2008

 

Lliurament dels premis

Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic de lliurament que tindrà lloc al local de la Dàlia Blanca d'Artesa de Segre, el 25 de maig de 2008, a les 13 h.

 

Dotació

Categories 1a, 2a i 3a: lots de llibres i obsequis.
Categories 4a i 5a: 100 euros.
Categoria 6a: 250 euros.
Categoria 7a: 500 euros.
Tots els accèssits rebran lots de llibres i obsequis.

 

 

0 comentarios